عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
1053500x500_1528314112568062
کویر تنها

کویر تنها

ساکن ساکن در شیراز, ایران · متولد شهریور 27
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
331401
آبان 27, 1399
بانو فتحی
آبان 27, 1399 7:48 ب.ظ
لرزونک و کیک بدون نسکافه نمیشه داداش کویر
  , و  این را می پسندند
مسعود(داداشی )
  • آبان 28, 1399
  • ·
  • می پسندم
331399
آبان 27, 1399
کویر تنها
اکنون دوست است با
آبان 27, 1399 7:42 ب.ظ
   این را می پسندند
331314
آبان 24, 1399
کویر تنها
آبان 24, 1399 5:03 ب.ظ
اگه یه روزی چشمات پر از اشک شد و دنبال یه شونه گشتی که گریه کنی
صدام کن
بهت قول نمی دم که ساکتت کنم منم پا به پات گ...
331400
آبان 27, 1399
بانو فتحی
آبان 27, 1399 7:43 ب.ظ
کیک و کنجد برای داداش کویر
  و  این را می پسندند
مسعود(داداشی )
  • آبان 28, 1399
  • ·
  • می پسندم
331398
آبان 27, 1399
بانو فتحی
آبان 27, 1399 7:40 ب.ظ
اینم لرزونک بانو پز برای داداش کویر
  و  این را می پسندند
مسعود(داداشی )
  • آبان 28, 1399
  • ·
  • می پسندم
331313
آبان 24, 1399
کویر تنها
آبان 24, 1399 4:54 ب.ظ
لحظـه هاي سـکوتـم ؛

پـر هيـاهو تريـن دقـايـق زنـدگيـم هستـند !

ممـلـو از آنچـه مـي خواهـم بگويـم

و نـمي گويـم ...
نمایش بیشتر