عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

شایان فرهنگ

ساکن تهران, ایران · متولد تیر 9, 1365
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
مسعود(داداشی )
  , , و  این را می پسندند
مسعود(داداشی )
خیلی هم مخلص داداش شایان گل!محتاجیم بدعا!
 • اردیبهشت 22, 1400
 • ·
 • می پسندم
شایان فرهنگ
 • اردیبهشت 22, 1400
 • ·
 • می پسندم
شایان فرهنگ
مخاطب خاص
مسعود(داداشی )
 • اردیبهشت 18, 1400
 • ·
 • می پسندم
شایان فرهنگ
 • اردیبهشت 19, 1400
 • ·
 • می پسندم
شایان فرهنگ
شایان فرهنگ
مهتاب
تو کجایی من نمی بینمت مخفی هستی هههههه نه بابا خدا نکنه این یکی رو شانس آوردم اونم فعلاً
 • فروردین 31, 1400
 • ·
 • می پسندم
شایان فرهنگ
خدا نکنه بگیری ان شالله هر چه زودتر از دستش راحت بشیم به همین گنجشک روزی بودنم رازی شدیم
 • فروردین 31, 1400
 • ·
 • می پسندم
مهتاب
الهی آمین ، ولی مگه میره گور به گور شده
 • اردیبهشت 1, 1400
 • ·
 • می پسندم
مسعود(داداشی )
 • اردیبهشت 1, 1400
 • ·
 • می پسندم
مسعود(داداشی )
مسعود(داداشی )
خیلی هم فدات!ان شاالله خوش گذشته باشه!
 • فروردین 14, 1400
 • ·
 • می پسندم
شایان فرهنگ
نه اندازه شما
 • فروردین 14, 1400
 • ·
 • می پسندم
مسعود(داداشی )
 • فروردین 15, 1400
 • ·
 • می پسندم
شایان فرهنگ
 • فروردین 15, 1400
 • ·
 • می پسندم
شایان فرهنگ
به به چه سکوتی
باران احمدی
خیلی ممنون از لطف شما
 • دی 27, 1399
 • ·
 • می پسندم
شایان فرهنگ
 • دی 27, 1399
 • ·
 • می پسندم
نمایش بیشتر