{{title}}

{{message}}

عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
08

✿❤عطیه❤✿

متولد آبان 17
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
amoo
✿❤عطیه❤✿
✿❤عطیه❤✿
✿❤عطیه❤✿
ولی قبلا دم از دو طرفه می زد
 • اردیبهشت 3, 1396
 • ·
 • می پسندم
مهتاب
شک کرده بودم کسی بین ماست ...

اما فهمیدم من بین دو نفر بودم
 • اردیبهشت 3, 1396
 • ·
 • می پسندم
✿❤عطیه❤✿
مهتاب
عزیز جان من: من برای مرگ خود یک بهانه می خواهم

یک بهانه ی پوچ عاشقانه می خواهم

از غمی که می دانی با تو بودنم مرگ است بی تو بودنم

هرگز گر بهانه این باشد من بهانه می گیرم عاشقانه میمیرم
 • اردیبهشت 3, 1396
 • ·
 • می پسندم
✿❤عطیه❤✿
✿❤عطیه❤✿
 • اردیبهشت 3, 1396
 • ·
 • می پسندم
مهتاب
 • اردیبهشت 3, 1396
 • ·
 • می پسندم
✿❤عطیه❤✿
مهتاب
باید بفهمه چیزی جز این نیست
 • اردیبهشت 3, 1396
 • ·
 • می پسندم
✿❤عطیه❤✿
 • اردیبهشت 3, 1396
 • ·
 • می پسندم
نمایش بیشتر