{{title}}

{{message}}

عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
Images-of-love-14

امین ..

متولد بهمن 28
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
امین ..
کجایید.

.
.....
ava
من همینجام بقیه رو نمیدونم
 • دی 27, 1396
 • ·
 • می پسندم
امین ..
شنیدم که آوا سیه فام بود


نه تن پرورو لاغر اندام بود


یکی بنده ی خویش پنداشتش


زبون دید و در کار گل داشتش ...
امین ..
 • دی 27, 1396
 • ·
 • می پسندم
ava
 • دی 27, 1396
 • ·
 • می پسندم
امین ..
دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر


کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست....
ava
انسانم آرزوست
 • دی 26, 1396
 • ·
 • می پسندم
امین ..
سر داده در سکوتی


آآآوای بیوفایی


خیزد از آسمانها


ناله های جدایی.........
امین ..
دقیقا ...
 • دی 26, 1396
 • ·
 • می پسندم
ava
آری
 • دی 26, 1396
 • ·
 • می پسندم
امین ..
نرگس

چشم

تو و

بخت من

خرابه .........
ava
چه بد
 • دی 26, 1396
 • ·
 • می پسندم
امین ..
دقیقا ...
 • دی 26, 1396
 • ·
 • می پسندم
ava
امین ..
به به ...چه گلی ..ممنون ..
 • دی 26, 1396
 • ·
 • می پسندم
ava
 • دی 26, 1396
 • ·
 • می پسندم
نمایش بیشتر