عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

heroساناز

متولد آذر 9, 1363
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
مسعود(داداشی )
مسعود(داداشی )
حمید نوروزی
آرزو میڪنم
بهترین معـمارِ
زندگیتـ بـاشی
سـتونِ خانـه ات همـه
ازعشق و برڪت
ســقفِ خـانـه اتـ بلـوری و شـفاف
فـ...
heroساناز
آدم‌ها فراموش می‌کنند
رفیق را
همسایه را
رهگذر را
حتی گاهی خود را
اما
کسی را که با او دیوانگی کرده‌اند،
هرگز! ...
اشکانم:استاد
احسنت
 • آذر 11, 1399
 • ·
 • می پسندم
مسعود(داداشی )
 • آذر 11, 1399
 • ·
 • می پسندم
heroساناز
اشکانم:استاد
  , , و  این را می پسندند
heroساناز
تشکر آقا اشکان
 • آذر 10, 1399
 • ·
 • می پسندم
اشکانم:استاد
قابل نداشت . انجام وظیفه بود
 • آذر 10, 1399
 • ·
 • می پسندم
نمایش بیشتر