عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
37

samira »وبلاگ ها

ساکن ........, ایران · متولد دی 20
samira

از
شعر فریدون مشیری برای سهراب سپهریمن دلم می خواهدخانه ای داشته باشم پر دوستکنج هر دیوارشدوستهایم بنشینند آرام...