{{title}}

{{message}}

عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
خیال

کویر تنها

متولد آذر 10, 1340
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
کویر تنها
در ذهن شما چه می گذرد؟امیدوارم هر جا که میری،
یه نفر مثل خودت سر راهت باشه"""

این جمله میتونه زیباترین دعای خیر و ...
ava
دقیقا بهترین دعا در عین حال نفرینه
  • فروردین 5, 1396
  • ·
  • می پسندم
کویر تنها
به بهانه دلم که گرفت تو اگر میدانستی

تو اگر می فهمیدی

که چه دردی دارد

که چه زجری دارد

خنجر از دست عزیزان خوردن

از م...
کویر تنها
پرنده ی مرده آب و دانه می خواهد چه کار ؟

گاهی برای مهربانی هم دیر است
کویر تنها
زمانی دلم انقدر گرفت و گرفت که نتوانستم بازش کنم !
دلتنگی هایم راه خود را از چشمانم یافتند
نمیدانم چطور بود که صد...
کویر تنها
جغدی روی کنگره های قدیمی دنیا نشسته بود. زندگی را تماشا میکرد.
رفتن و ردپای آن را.
و آدمهایی را می دید که به سنگ و ...
کویر تنها
قند را می شکنند تا از حلاوتش بهره گیرند __رکورد را می شکنند تا به افتخارش برسند هیزم را می شکنند تا به گرمای آتش ...
ava
اما کسی حواسش نی
  • فروردین 5, 1396
  • ·
  • می پسندم
نمایش بیشتر