عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
چشمایش88
کویر تنها

کویر تنها

ساکن ساکن در شیراز, ایران · متولد شهریور 27
اطلاعات اصلی
جنسیت:
تاریخ تولد:
شهریور 27
آخرین ورود:
شهریور 18, 1399
عضویت در:
آذر 13, 1395
درجه:
فعال
بازدید پروفایل:
58
مشترکین RSS:
25
سیگاری:
خیر
عاشق:
بله
درباره من
دوست داشتن را آن رفیق مجازی برایم تعریف میکند
او که نه با رنگ صدایم آشناست
نه برق نگاهم
و نه گرمی دستانم.....
بی هیچ چشمداشتی احوالم را میپرسد
و به انتظار سلام دوباره ام
مینشیند
تا خلوت این دل زنگار گرفته را
با کلمات پر محبتش بشکند
او همان است که صدایش با دل خاموشم
هم آهنگ است
دوستش دارم به اندازه زره زره تنهایم
و نهایت احساس خشکیده ام
او همان است که به دل ساده ام فهماند
عشق نه آن بود که می پنداشتم
و دوست داشتن چقدر زیباست!!!!!!!!
علاقه ها
ورزش موسیقی
صوت
قدیمی و شاد