{{title}}

{{message}}

عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

حسین

متولد شهریور 30, 1358
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
حسین
حسین
به نسیمی همه ی راه به هم می ریزد
کی دل سنگ تو را آه به هم می ریزد

سنگ در برکه می اندازم و می پندارم
که به این سنگ زد...
حسین
من خود دلم از مهر تو لرزید ، وگرنه
تیرم به خطا می رود اما به هدر نه !

دلخون شده ی وصلم و لب های تو سرخ است
سرخ است ول...
حسین
با لب سرخت مرا یاد خدا انداختی
روزگارت خوش که از میخانه، مسجد ساختی

روی ماه خویش را در برکه می‌دیدی ولی
سهم ماهی...
حسین
گفتی چه خبر؟ از تو چه پنهان خبری نیست

در زندگی ام، غیر زمستان خبری نیستدر زندگی ام، بعد تو و خاطره هایت

غیر از غم ...
حسین
دنبال دلتان بروید

اما “عقلتان” را نیز با خود ببرید.

هرگز عمق یک رودخانه را با هر دو پا آزمایش نکنید
نمایش بیشتر