عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

طاها موسوی

متولد دی 3, 1357
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
طاها موسوی
چترت را کنار بگذار
دستانم را بگیر
بگذار در زیر باران رحمت خدا
هر دو خیس شویم
بگذار هر دو بخنیدم
بر قطراتی که بر ...
طاها موسوی
یک نفر در همین نزدیکی ها چیزی ،
به وسعت یک زندگی برایت جا گذاشته است …
خیالت راحت باشد ،
آرام چشمهایت را ببند ،
...
طاها موسوی
ستاک آنلاین هست.
  • دی 14, 1395
  • ·
  • می پسندم
طاها موسوی
طاها موسوی
طاها موسوی
مرا به آغوش گرمت بکش
هوای دلگیر خانه آزارم می دهد
باران رقص کنان
به پنجره اتاقم می زند
که تو را از عشق من بی خواب...
نمایش بیشتر