{{title}}

{{message}}

عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

رامین

متولد آبان 8, 1364
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
رامین
نوشیدنی مار

وقتی که در ویتنام به شما نوشیدنی تعارف می شود، بهتر است مواظب باشید. ممکن است از شما بپرسند:” آپ پر...
ava
وای خدا
 • تیر 28, 1396
 • ·
 • می پسندم
رها....
وااای این چیه
 • تیر 28, 1396
 • ·
 • می پسندم
رامین
شیشه ای می شکند… یک نفر می پرسد…چرا شیشه شکست؟ مادر می گوید…شاید این رفع بلاست. یک نفر زمزمه کرد…باد سرد وحشی...
ava
چقد تلخ...
 • تیر 19, 1396
 • ·
 • می پسندم
رامین
...
آدم مست باشه ، اما پست نباشه

آدم سرکار باشه ، اما سر بار نباشه

آدم بیکار باشه ، امابی عار نباشه

آدم بیکس باشه ،...
ava
بسیار عالی
 • تیر 19, 1396
 • ·
 • می پسندم
رامین
رامین
ava
عجبا
 • تیر 19, 1396
 • ·
 • می پسندم
رامین
نمایش بیشتر