عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

رها....

متولد دی 28, 1358
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
مهران .نیما آنلاین هست.
در سزمین من ...
همه یا سنگ می فروشند
یا سنگ می زنند
یا سنگ می اندازند
یا سنگ دل اند
یا نگاه شان سنگین است
مانده ام تو ...
مینا صادقی
لایککک
  • بهمن 3, 1395
  • ·
  • می پسندم
مهران .نیما آنلاین هست.
مرا جواب می کند
سکوت چشم های تو
و باز تنگی نفس
و باز هم هوای تو

دوباره می زند به این سر جنون گرفته ام
دوباره انقلاب ...
مینا صادقی
لایککک
  • بهمن 3, 1395
  • ·
  • می پسندم
مهران .نیما آنلاین هست.
پدر بزرگم مردی آزادی خواه بود
پیش از آنکه تیربارانش کنند
تمام شعرهایش را
پای درخت انار باغچه مان چال کرد

من شعرها...
مهران .نیما آنلاین هست.
ذکر خیرت در دلم هست و کنارم نیستی
کاسه ای لبریزم و صبر و قرارم نیستی

همچو برگ از شاخسار چشم تو افتاده ام
در خزان م...
مهران .نیما آنلاین هست.
تو با قلب ویرانه ی من چه کردی
ببین عشق دیوانه ی من چه کردی

در ابریشم عادت آسوده بودم
تو با بال پروانه ی من چه کردی

ن...
رها....
نمایش بیشتر