عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

اشکانم:استاد

ساکن نیشابور, ایران ·
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
اشکانم:استاد
به کسی اعتماد کن که
اندوه پنهان شده در لبخندت
عشق پنهان شده در خشمت
و معنای حقیقی سکوتت را بفهمد
اشکانم:استاد
بدهکار مهربانی یک زنم

که از بچگی صدام کرده پسرم.
اشکانم:استاد
حتی یک راه چند قدمی...

می تواند راهی بدون بازگشت باشد.

با دقت انتخاب کنیم.
اشکانم:استاد
ای نیم تو سنگ و نیم دیگر آهن
با این همه غم ببین چه کردی با من
پاییز شدم ... دعایت مقبول افتاد
حالا دل تو بهار ؛ چشمت ...
اشکانم:استاد
...
اشکانم:استاد
نمایش بیشتر