عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
9713666c4ea91460bbc6a90a98421685_500

pourya

متولد مهر 1, 1368
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
pourya
pourya
pourya
میدانی؟
تازگی ها زندگی جوری شده است که از کسی توقع نداشته باشی بهتر است،
توقع هیچ چیز !
آدمها با تو خوبند،
آنقدر ...
مهتاب
پوریا چطوری؟ کجایی؟
pourya
   این را می پسندند
pourya
حال و روز اكثر مردم ايران رو فقط بیدل‌ نیشابوری بدرستی تعريف كرد:

دل تنگ
و دست تنگ
و جهان تنگ و
کار تنگ؛
از چهار س...
نمایش بیشتر