{{title}}

{{message}}

عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

نیما نگارش

ساکن کرج, ایران · متولد اسفند 29
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
نیما نگارش
صاحب بیمارترین افکار و خشن ترین قلبها
مردانی هستند که زود به زود عاشق می شوند
مسعود(داداشی ) آنلاین هست.
 • خرداد 21, 1398
 • ·
 • می پسندم
ava آنلاین هست.
بسیار عالــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
 • خرداد 21, 1398
 • ·
 • می پسندم
نیما نگارش
بارها پرسیده بودند :

بزرگ شدی میخواهی چکاره شوی؟
ما هیچوقت نگفتیم « خوشبخت».
مسعود(داداشی ) آنلاین هست.
 • خرداد 21, 1398
 • ·
 • می پسندم
ava آنلاین هست.
واقعا
 • خرداد 21, 1398
 • ·
 • می پسندم
نیما نگارش
مشکل دنیا این است که آدمهای باهوش پر از شک هستند
در حالی که آدمهای احمق پر از اعتماد به نفس
مسعود(داداشی ) آنلاین هست.
 • خرداد 21, 1398
 • ·
 • می پسندم
ava آنلاین هست.
چقد بد...
 • خرداد 21, 1398
 • ·
 • می پسندم
نمایش بیشتر