عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

ناصر رضا

متولد اسفند 19, 1352
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
ناصر رضا
صبح شد

باز دلم میل پریدن دارد

و تماشای تو هر صبح
چه دیدن دارد

تو آن صورت زیبا
و صدای مخملت


جمله "صبح بخیر ازتو شنی...
ناصر رضا
عشقم ...

عاشقانه هایم کجا

به پای صبح بخیر
هایت میرسد ؟

تو لب باز
کنی

تمام غزل های
دنیا از

صبح بخیر هایت
می ریزد


♥️‌...
ناصر رضا
ناصر رضا
خرامان می روی در دل
چراغ افروز جان و تن

زهی چشم و چراغ دل
زهی چشمم به تو روشن

درود ????

پگاهتان شورانگیزتر از گذشته ...
ناصر رضا
‏و چه احساس قشنگی ست

كه در اول صبـــح ؛

یاد یك خـــوب ٬

تـــو را غرق تمنا سازد ...


سلام
صبح بخیــر عشقم ❤️
ناصر رضا
صُبح رآ پیلِه شُدَم

بَر نَفَسَت جآنِ دِلَم

وَ تُو پَروآنِه شُدی

بَر نِگَهَم خُورشیدَم????♥️✨


#صُبح‌_بِخیر_عِش...
نمایش بیشتر