عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

ناصر رضا

متولد اسفند 19, 1352
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
ناصر رضا
ناصر رضا
ناصر رضا
ناصر رضا
هر صبح
دو رکعت
« دوستت دارم » را
اقامه میکنم
به نیّت ِ چشمهایت
قُربةً اِلی العشق...


صبحت بخیر عشقم
ناصر رضا
  , و  این را می پسندند
حمید نوروزی
  • اسفند 4, 1399
  • ·
  • می پسندم
ناصر رضا
نمایش بیشتر