عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

ناصر رضا

متولد اسفند 19, 1352
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
ناصر رضا
صبح،یعنی :
غزلی،رنگ پریشانی عشق

فرصتےناب،
پر از بوسه ے پنهانےعشق

چشم، بر باد صبا و
نفس آبے اشک

صبح،یعنے:
گذرے بر دل...
   این را می پسندند
ناصر رضا
????صبح یعنی

✨بغلم باشی

????و بیدار شوم

✨و پریشان کُنَدَم

???? مویِ بِهَم ریخته ات!

✨صبح بخ...
ناصر رضا
صبحِ مرا
لبریز کن
از عطرِ آغوشت...
عشقم
صبح بخیر های تو...
طعم هوای اردیبهشت است
با نفس تو
هوایی واقعی بهار به مش...
ناصر رضا
????بــه گــمــانـم
????بـزرگترین دارایی آدمی
????همین دوستی ها هستند
????همین هایی که
????برایت پیغام می‌گذارند که
?...
ناصر رضا
????چه صبحے خواهد شد


????وقتـے نـگاه در نـگاه تــــــو!


????نفس در نفس هــــاے تــــــو،


????در آغوشے پر از عطر تن تـو!


??...
نمایش بیشتر