{{title}}

{{message}}

عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
imagesCABVDMBH

ناصر رضا

متولد اسفند 14, 1354
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
ناصر رضا
از صدای پای امروز
می‌‌فهمیم
اتفاق تازه‌ای در راه است
خدا کند دراین روز زیبا
همه غرق در باران
اجابت شویم
آن گو...
ناصر رضا
ناصر رضا
صحبت از صبح شود رویِ تو آید نظرم
در خــیالاتِ خـــودم جلوهٔ ماهت نـگرم

قلم عـاجز شده از رســـمِ رُخِ زیبــای...
ناصر رضا
❤️
پدیدار از تو آمد صبح عالم
خوشا عالم،
خوشا صبحٌ
خوشا مـــن...

#صبح _بخیر_عشقم
ناصر رضا
ناصر رضا
نمایش بیشتر