{{title}}

{{message}}

عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
imagesCABVDMBH

ناصر رضا

متولد اسفند 14, 1354
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
ناصر رضا
صبح،یعنی :
غزلی،رنگ پریشانی عشق

❤️❤️

فرصتےناب،
پر از بوسه ے پنهانےعشق

چشم، بر باد صبا و
نفس آبے اشک

صبح،یعنے:
گذر...
ناصر رضا
در اردیبهشت
بویِ بهشت می آید!
عطر شکوفه ها و خاکِ باران خورده
هوش از سرِ رهگذرانِ شهر
پرانده!
اردیبهشت
شوخی بردار ن...
ناصر رضا
صبح یعنی جنگ بین
شاخه های نسترن
بر سر عطری که دائم می وزد
از موی تو
????????????
چشم تو خورشید عالمتاب و
رویت قرص ماه
کهکش...
ناصر رضا
????صبح است و هوا
????هوای بارانی عشق
????با لطف خدا بپاست
????مهمانی عشق
????برخیز و به شکرانه این مهمانی
????صدبوسه بزن زج...
نمایش بیشتر