{{title}}

{{message}}

عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
imagesCABVDMBH
()

ناصر رضا

متولد اسفند 14, 1354
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
ناصر رضا آنلاین هست.
باز کن پنجره را
من تو را خواهم برد
به سر رود خروشان حیات
????????????
آب این رود به سر چشمه
نمی گردد باز؛
بهتر آنست که
...
ناصر رضا آنلاین هست.
به تو که می‌رسم، مکث می‌کنم
انگار در زیبایی ‌ات
چیزی جا گذاشته‌ام
????????????
مثلاً در صدایت آرامش
یا در چشم‌ ها...
ناصر رضا آنلاین هست.
♥️امروز به امیدتو بیدارشدم

♥️یک بوسه زتوبازخریدار شدم

♥️گر هم ندهی،هیچ مراباکی نیست

♥️چون درتب توعاقل ...
نمایش بیشتر