عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

رضا.معینی

متولد شهریور 9, 1365
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
مسعود(داداشی ) آنلاین هست.
رضا.معینی
6 Months of focus and hard work can put you 5 years ahead in life,
Don't underestimate the power of consistency and desire.

۶ ماه تمرکز و سخت کار کردن می تواند پنج سا...
نمایش بیشتر