{{title}}

{{message}}

Home جامعه مجازی
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
رها.... آنلاین هست.
رها.... آنلاین هست.
سلاااام صبح زیبااتون بخیر .تنور دلتوون داغ .وعاقبتتون بخیر
مهران . نیما
امروزتون
پراز عشق وامید
وسرشار از اتفاقهای عالی
امیدوارم
زندگی به کامتون
دنی
زیبایی عشق به سکوت است نه فریاد
پس با تمام سکوتم دوستت دارم
دنی
دنی
دوستت دارم به اندازه ی
پلک هایی که در زمان خیال پردازی هایم زدم
و چه بسیار خیالاتی که در ذهن پروراندم