{{title}}

{{message}}

Home جامعه مجازی
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
bahare آنلاین هست.
اخیشششششششششش
اروم شدم
مهتاب آنلاین هست.
ما راه می رفتیم
و زندگی
نشستن بود!

ما می دویدیم
و زندگی
راه رفتن بود!

ما می خوابیدیم
و زندگی
دویدن بود!

انسان،
مهتاب آنلاین هست.
خاطره ،
یک پیراهن خالیست..

که اندازه‌ی هیچ‌کس نمی‌شود
باید آویزانش کرد در باد
و با رقصش پیر شد...
مهتاب آنلاین هست.
آدم‌ های امن چه کسانی هستند
مسعود(داداشی ) آنلاین هست.
مسعود(داداشی ) آنلاین هست.