{{title}}

{{message}}

Home جامعه مجازی
✨marzieh✨

قبل از خواب قشنگترين دعاهايت رابه شاخه هاي درخت اجابت آويزان نمامطمئن باش فردا روز توو معجزه هايت خواهد بودشب...
✨marzieh✨

خدایادرکارهمه، برکت✨در وجودشان، سلامتیدر زندگیشان ،خوشبختیدر خانه شان "آرامش" قرار بده...
✨marzieh✨

وقتی که شب میشهیه دنیا خاطرهیه دنیا خیالمیاد تو دل آدماما تو خیالت راحته که خدا بیداره..آرزو میکنم امشبدلتون آ...
✨marzieh✨

دو ڪار را همیشه فراموش ڪن: 1-به ڪسے خوبے ڪردے 2-ڪسے به تو بدے ڪرد...
نمایش بیشتر
صفحه 1 از 3382