{{title}}

{{message}}

Home جامعه مجازی
بانو ف.فتحی

بعضیــا رو بــایــد یهــو از زنــدگیــت حــذف کنــی مثــل کنــدن چســب زخــــم ( ̲̅:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅) ...
بانو ف.فتحی

ازخدا پرسیدم .چطورمیتوان بهتر زندگی کرد ؟گفت گذاشته ات را بدون هیچ تاسفی بپذیر با اعتماد زمان حالت را بگذران و...
بانو ف.فتحی

دریا باش تا بعضی ها از با تو بودن لذت ببرند ،و بعضی ها که لیاقت دیدن تو را ندارند غرق شوند...نویسنده ؟؟...
بانو ف.فتحی

انسان هم ميتواند دايره باشد و هم خط راست. انتخاب با خودمان هست : تا ابد دور خودمان بچرخيم يا تا بينهايت ادامه بد...
بانو ف.فتحی

همه کسانی که به زندگی ما وارد می شوند ، دلیلی دارند! یا شما به آنها برای تغییر نیاز دارید ، یا خود کسی هستید که ز...
نمایش بیشتر
صفحه 1 از 1758