عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بهار

ساکن ایران ·
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
مسعود(داداشی )
بهار
همه ی ما برای یک بار هم که شده
یک روز بدون‌ توجه به غرورمان
با تمام التماسی که
در نگاهمان موج میزد
برای ماندن یک ن...
مسعود(داداشی )
 • آبان 28, 1399
 • ·
 • می پسندم
حمید نوروزی
 • آبان 28, 1399
 • ·
 • می پسندم
بهار
بهار
مرسی آقا مسعود
 • آبان 28, 1399
 • ·
 • می پسندم
مسعود(داداشی )
خیلیم مخلص!
 • آبان 28, 1399
 • ·
 • می پسندم
بهار
هیچ درختی به خاطر پناه دادن
به پرنده ها
بی بار و برگ نشده است
تکیه گاه باشیم
مهربانی سخت نیست
مسعود(داداشی )
 • مرداد 27, 1399
 • ·
 • می پسندم
بهار
 • مهر 23, 1399
 • ·
 • می پسندم
بهار
عزیزی میگفت جای گیاهِ بامبو را که عوض کنی دیگر رشد نمیکند؛
پژمرده میشود.
میدانی چرا؟
چون ریشه اش را همانجا، جا م...
بهار
مرسی داداشی
 • مرداد 27, 1399
 • ·
 • می پسندم
مسعود(داداشی )
فدات!
 • مرداد 27, 1399
 • ·
 • می پسندم
بهار
مسعود(داداشی )
 • مرداد 2, 1399
 • ·
 • می پسندم
بهار
مرسی که پیگیر پستامی
 • مرداد 3, 1399
 • ·
 • می پسندم
مسعود(داداشی )
خیلی هم وظیفه است!
 • مرداد 4, 1399
 • ·
 • می پسندم
نمایش بیشتر