{{title}}

{{message}}

عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
66890

محمدراد

ساکن تبریز, ایران · متولد مرداد 17, 1371
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
محمدراد
گر نمی مانی ؛ نیا ؛ بیهوده آشـــــوبَم نکن من به تنهــا بودَنَم خو کرده ؛ مجذوبَم نکن گفته بودم با دلــم بازی ن...
✨marzieh✨
لایک
 • دی 15, 1396
 • ·
 • می پسندم
محمدراد
مرسی
 • دی 17, 1396
 • ·
 • می پسندم
ava آنلاین هست.
عالـــــــــــــــــــــــــــــــــی
 • دی 15, 1396
 • ·
 • می پسندم
محمدراد
لطف دارین
 • دی 17, 1396
 • ·
 • می پسندم
محمدراد
شب خوش
✨marzieh✨
شب بخیر خوب بخابی
 • دی 13, 1396
 • ·
 • می پسندم
ava آنلاین هست.
شبتون خوش
 • دی 13, 1396
 • ·
 • می پسندم
محمدراد
زندگی تعداد نفسها نیست!
زندگی تعداد لبخندهای
کسانیست
که دوستشان داریم...
✨marzieh✨
 • دی 13, 1396
 • ·
 • می پسندم
ava آنلاین هست.
دقیقاااااا
 • دی 13, 1396
 • ·
 • می پسندم
محمدراد
حیلت رها کن عاشقــا دیوانه شو دیوانه شو
و انـدر دل آتش درآ پــــروانـه شــو پروانــــــه شو
هــم خــویش را بیگـ...
✨marzieh✨
 • دی 13, 1396
 • ·
 • می پسندم
محمدراد
مرسی
 • دی 15, 1396
 • ·
 • می پسندم
ava آنلاین هست.
زیباااااااااااااا
 • دی 13, 1396
 • ·
 • می پسندم
محمدراد
ممنون
 • دی 15, 1396
 • ·
 • می پسندم
محمدراد
دست به شخصیتت نزن
یه روز یه آدمی میاد تو زندگیت
که برای همین چیزی که هستی
واقعا دوستت داره ...
نمایش بیشتر