{{title}}

{{message}}

عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

مهران .نیما

متولد اسفند 19, 1351
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
مهران .نیما
هر بامداد
طیفی از نور و عشق را
خورشید از باغ ستاره ها می چیند
مهران .نیما
... و صبح یعنی تو
که با گل لبخند
به وعده گاه عشق می آیی
مهران .نیما
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﺍﯾﺎ:

1 - ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺪﺭ ﻋﺰﺕ ﺍﺳﺖ.
2 - ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍ...
مهران .نیما
از حاتم پرسیدند:
بخشنده تر از خود دیده ای؟
گفت:
آری.
مردی که دارایی اش تنها دو گوسفند بود؛
یکی را شب برایم ذبح کرد،
...
مهران .نیما
عمری زدیم ازدل صداباب الحوائج را
خواندیم بعداز ربنا باب الحوائج را
روزی ماکرده خداباب الحوائج را
هرکس صدایش ک...
مهران .نیما
خدایا...
تو زیباترین تکرار روزگار منی...

شکرت
برای نگاه نوازشگرت
که هر صبح بدرقه آغازم به سوی توست!

"ســـلام ، صب...
نمایش بیشتر