عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
100019_669

حمید نوروزی

ساکن کرمانشاه, ایران · متولد تیر 5, 740
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
حمید نوروزی
حمید نوروزی
حمید نوروزی
حمید نوروزی
عشق مثل دریا هرگز متوقف نمیشه
عشق مثل ستاره می درخشه
عشق مثل خورشید گرم میکنه
عشق مثل گل ها لطیفه
حمید نوروزی
گاهی ادای رفتن در می آوری

فقط خودت می‌دانی که

چمدانت خالیست و پایت نای رفتن

و دلت قصد کندن ندارد.
حمید نوروزی
عشق مثل دریا هرگز متوقف نمیشه
عشق مثل ستاره می درخشه
عشق مثل خورشید گرم میکنه
عشق مثل گل ها لطیفه
نمایش بیشتر