{{title}}

{{message}}

عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
nilafun_mihanblog_com

بانو ف.فتحی

متولد فروردین 24, 1340
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
بانو ف.فتحی
تنها یک دروغ کافیست بر ملا شود،تا شک و تردید در تمامی حقایقی که تا به حال بیان شده اند به وجود آید.نویسنده ...؟
marzieh
 • 18 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
marzieh
 • 18 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
بانو ف.فتحی
مناجاتم با خدای یکتای بی همتا.........ای معبود من قادر مطلق این جهان و آن جهان ای الله من ای عزیز دل من ای خدای فهیم ...
marzieh
 • 18 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
marzieh
 • 18 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
بانو ف.فتحی
جایى که بودن و نبودنت هیچ فرقى ندارد نبودنت را انتخاب کن اینگونه، به بودنت احترام گذاشته اى . . . (هاروکى موراکام...
marzieh
 • 18 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
marzieh
 • 18 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
بانو ف.فتحی
همان ها که بدی هیچ کس را باور ندارند همان ها که برای همه لبخند دارند همان ها که همیشه هستند، برای همه هستند آدمه...
ava
 • 18 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
marzieh
 • 18 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
بانو ف.فتحی
ساده که میشوی همه چیز خوب میشود خودت غمت مشکلت غصه ات هوای شهرت آدمهای اطرافت حتی دشمنت .....نویسنده ؟
marzieh
 • 18 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
marzieh
 • 18 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
بانو ف.فتحی
گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده، نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت، آنجاست که باچشمانی خیس رو به آسمان میکنی و ...
marzieh
 • 18 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
marzieh
 • 18 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
نمایش بیشتر