{{title}}

{{message}}

عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
1450694088298210

فرشید عضدی

متولد شهریور 15, 1359
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
فرشید عضدی
✨marzieh✨ مهربون سایت
سلام خوبی
 • دی 23, 1396
 • ·
 • می پسندم
فرشید عضدی
تشکر به مرحمت شما بد نیستم......
 • بهمن 10, 1396
 • ·
 • می پسندم
ava
سلام وقتتون بخیر و شادی
 • دی 23, 1396
 • ·
 • می پسندم
فرشید عضدی
تشکر.....آوا خانوم.....شبتون بخیر و شادی
 • بهمن 10, 1396
 • ·
 • می پسندم
فرشید عضدی
#تا مادامی که در جامعه در یک سو گرسنه بیچاره از سرما بلرزد و در سوی دیگر متنعمان بر خوردار از همه چیز باشند،این ...
مسعود(داداشی )
 • دی 14, 1396
 • ·
 • می پسندم
فرشید عضدی
 • دی 22, 1396
 • ·
 • می پسندم
ava
روحشون شاااااااااااااد گل گفتن خدااااایی
 • دی 14, 1396
 • ·
 • می پسندم
فرشید عضدی
 • دی 22, 1396
 • ·
 • می پسندم
فرشید عضدی
مسعود(داداشی )
 • دی 14, 1396
 • ·
 • می پسندم
فرشید عضدی
 • دی 22, 1396
 • ·
 • می پسندم
ava
سلام وقت بخیر
 • دی 14, 1396
 • ·
 • می پسندم
فرشید عضدی
 • دی 22, 1396
 • ·
 • می پسندم
علی
بـه سلامتـی هـر چـی رفیـق بـامرام
فرشید عضدی
سلام و صد درود بر داداش گلمون علی آقا.....زنده باشی با مرام....عزیز و بزرگواری
 • دی 14, 1396
 • ·
 • می پسندم
✨marzieh✨ مهربون سایت
 • دی 14, 1396
 • ·
 • می پسندم
فرشید عضدی
 • دی 22, 1396
 • ·
 • می پسندم
فرشید عضدی
ava
مستدام باد لطف شما بزرگوار
 • دی 3, 1396
 • ·
 • می پسندم
فرشید عضدی
تشکر.....
 • دی 14, 1396
 • ·
 • می پسندم
علی
لاااااایک.
 • دی 13, 1396
 • ·
 • می پسندم
فرشید عضدی
تشکر.....
 • دی 14, 1396
 • ·
 • می پسندم
فرشید عضدی
تا درودی دگر بدرود دوستان
ava
شبتون پر ستاره
 • دی 3, 1396
 • ·
 • می پسندم
فرشید عضدی
تشکر.....
 • دی 14, 1396
 • ·
 • می پسندم
علی
لاااااایک.
 • دی 13, 1396
 • ·
 • می پسندم
فرشید عضدی
تشکر.....
 • دی 14, 1396
 • ·
 • می پسندم
نمایش بیشتر