{{title}}

{{message}}

عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
541.2114
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
فریبا*
ava آنلاین هست.
 • آبان 12, 1396
 • ·
 • می پسندم
 • ·
فریبا*
 • آبان 13, 1396
 • ·
 • می پسندم
 • ·
فریبا*
ava آنلاین هست.
 • آبان 12, 1396
 • ·
 • می پسندم
 • ·
فریبا*
ممنون هرچندشکلکی نمیبینم
 • آبان 13, 1396
 • ·
 • می پسندم
 • ·
فریبا*
ava آنلاین هست.
غم مخور...
 • آبان 12, 1396
 • ·
 • می پسندم
 • ·
فریبا*
 • آبان 13, 1396
 • ·
 • می پسندم
 • ·
فریبا*
در این زمانه کسی با وفاتر از غم نیست
کسی که توی دلش غم نباشد آدم نیست
به نقشه زل نزن اینقدر ،بی گمان شهری
در آن به ...
محمد
 • بهمن 24, 1395
 • ·
 • می پسندم
 • ·
فریبا*
ممنون آقامحمد
 • بهمن 24, 1395
 • ·
 • می پسندم
 • ·
فریبا*
محمد
 • بهمن 12, 1395
 • ·
 • می پسندم
 • ·
فریبا*
جسمهاچون کوزه های بسته سر
تادرآن کوزه چه باشد آن نگر
گربه مظروفش نظر داری شهی
وربه ظرفش عاشقی توگمرهی
محمد
 • بهمن 12, 1395
 • ·
 • می پسندم
 • ·
نمایش بیشتر