عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

الوین تنها

ساکن ایران · متولد تیر 1, 1365
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
مسعود(داداشی )
الوین تنها
از بعضــــی اتفــاق ها نـبایـد سـاده گذشـت
مثـلا اینـکه تــو باشـی
اینکـه بلنــد بخنــدی
و اینکـه بلندتـر بگوی...
الوین تنها
چگونــه اســت
بـا اینــــــــکه
هرگز نـبوده ای
تـــــــــــــو را
عـاشـــقانــــــه
زندگــــــــــی
کــرده ام...
الوین تنها
الوین تنها
الوین تنها
من کسی هستم اگر ی نفر را دوست داشته باشم برای بقیه آدم ها نماز میت میخوانم
  , , و  این را می پسندند
ava
کاش همه اینطور باشن البته نه تو حرف بلکه تو عمل...
  • خرداد 6, 1398
  • ·
  • می پسندم
نمایش بیشتر