عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

Ehsan moradi

ساکن ایران · متولد شهریور 7, 1373
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
Ehsan moradi
مسعود(داداشی )
Ehsan moradi
Ehsan moradi
Ehsan moradi
نفس خود را هفت بار نکوهش کردم
اولین بار : هنگامی که می خواستم باپایمال کردن ضعیفان خودم را بالا ببرم
دومین بار : ه...
Ehsan moradi
تَــرک کردنِ آدمــــها هـم آدابـی دارد !
اگـــــر آدابِ ماندن نمیدانید،
حدِاَقــــــــــــــــــــل
درست ترک...
نمایش بیشتر