عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

مادر

امسال دیگر مادر ندارم بجای مادر یک عکس یک شمع با یه شناسنامه که با مهر ابی بالای ان نوشته شده فوت شد
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید