عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

2345

برای خیلیا ✨رفیق✨بودم شاید.. خیلیا✨نارفیق✨بودن
سعی کردم ✨خوب✨باشم..اما✨بدی✨دیدم
✨اعتماد✨کردم..✨نارو✨زدن...
✨عاشق✨شدم...✨نرسیدم✨...
✨محبت✨کردم..لطمه✨خوردم✨..
✨مهربان✨بودم..✨بی تفاوتی✨دیدم..
✨لبهارو✨خندوندم..✨چشمهایم✨را گریان ندن..
✨همدم✨و✨همراز✨شدم ...بعدها✨خنجر✨خوردم...
اما من✨رفیق✨بودم...باز همون✨رفیق ✨موندم....
  و  این را می پسندند
مسعود(داداشی )
  • اسفند 21, 1398
  • ·
  • می پسندم
Oo Taraneh oO
  • اسفند 24, 1398
  • ·
  • می پسندم
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید