عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

مهتاب

مهتاب من! امشب پُر دردم ، تو کجایی؟ با چشم ترم یاد تو کردم ، تو کجایی؟ یک لحظه بتاب از پس این ابر غم آلود. که اینجا منم و این دل سردم، تو کجایی؟ از نیلی شب گون دو چشمان به راهم پاشیده غمی بر رخ زردم، تو کجایی؟ دنبال تو سیمرغ فروزان ، منم و قاف. پیوسته کند ماه تو طردم، تو کجایی؟ تا مشرق دیدار تو با حوصله ی شب من راحله و راهنوردم ، تو کجایی؟  چون قوی در این برکه فریبنده و تنها بر دور تو و دور تو گردم، تو کجایی. با سایه بیامیزم و با وهم بمیرم. مغلوبه ی آغوش نبردم، تو کجایی؟  

کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید