عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

***

به بودن ها دیر عادت کن، و به نبودن ها زود.
آدمها، نبودن را بهتر بلدند!
  , و  این را می پسندند
مسعود(داداشی )
  • دی 12, 1398
  • ·
  • می پسندم
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید