عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

12

امسال انقده درگیری داشتم
انقده مشکلات داشتم
که فرصت سفر کردن نبود

امروز چند روزی میرم باز شمال ایران
که شاید حال این دیوونه یکم بهتر شد
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید