عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

ww

میدونم چقد مریضم خودم
نمیخواد خودتو به اون راه بزنی
منو تاریکی دوستای قدیمیم
عمیق بودنو توش اوستا ترینیم

ببین حقیقته ناله نی گلم
پوست کلفت تر از من تو پوستا ندیدی تو
ولی نجاتم بده
یه حسی نده بم که کسالت بده
منو این طناب بد تو نخ همیم
واس ادامه بهم جسارت بده
اینا میگذره از تو ذهنم
من روحم گندس واسه جسمم
بفهم لعنتی یه بارم شده

مـن جـا نـمـیشم تـوی جـلدم
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید