{{title}}

{{message}}

عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

اقیانوس

این خاصیت عشق است باید بلدت باشم
سخت‌ است ولی‌باید درجذر و مَدَت‌باشم
هرچند که بی لنگر، هرچند که بی‌فانوس
حکم آنچه توفرمایی ، ای‌اقیانوس
  , , , و  این را می پسندند
فریبا*
زیبا
  • مرداد 25, 1398
  • ·
  • می پسندم
مسعود(داداشی )
  • مرداد 26, 1398
  • ·
  • می پسندم
✨marzieh✨
  • مرداد 26, 1398
  • ·
  • می پسندم
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید