{{title}}

{{message}}

عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

قاعده بازی

این قاعده ی بازی است….
اگر دست دلتان رو شد که دوستش داری …
باختنت حتمی است …
مراقبِ آخرین جمله‌ی آخرین دیدار باشید ؛
دردش زیاد است!
  , , , و  این را می پسندند
فریبا*
عالی
  • مرداد 25, 1398
  • ·
  • می پسندم
مسعود(داداشی )
  • مرداد 26, 1398
  • ·
  • می پسندم
✨marzieh✨
  • مرداد 26, 1398
  • ·
  • می پسندم
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید