{{title}}

{{message}}

عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

عصرتان زیبا

زندگے جیره مختصرے استـــــ.
مثل یڪ فنجان چاے
و ڪنارش عشــق استـــــ
مثل یڪ حبه قند
زندگے را با عشــق
نوش جان باید کرد
عصر زیباتون بخیر
ava
احسنت
  • فروردین 26, 1397
  • ·
  • می پسندم
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید