عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
49e7f0455cf8f7f1cb69aedfb086cd92
()

ava

متولد خرداد 13, 1358
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
ava آنلاین هست.
وقتے
"ما" مے شوید
ڪوہ شوید
پشتِ هم
پا بہ پایِ هم
نگذارید هر بے سر و پایے
خاطرِ خاطرخواهیتان را درهم بریزد ..!
محمد
 • 1 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
مینا صادقی آنلاین هست.
likeee
 • 33 دقیقه پیش
 • ·
 • می پسندم
ava آنلاین هست.
عشـــــق
خـــودش بــه وجــود مـــیـاد
نـــــیاز ے بـــــه ایـــــن
دوســـــتـــیهـــــا ے بـــی هـــدف نی...
habib
عالی
 • 45 دقیقه پیش
 • ·
 • می پسندم
مینا صادقی آنلاین هست.
likeee
 • 34 دقیقه پیش
 • ·
 • می پسندم
ava آنلاین هست.
بهشت ﯾﻌﻨﯽ:
ﯾﮏ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻼﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ
"ﺗﻮ" ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﺷﯽ ...
ﺳﺮﺕ ﺭﻭﯼ ﭘﺎﯾﻢ ...
ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺘﻢ ﻻﯼ ﻣﻮﻫﺎ...
habib
لایک
 • 45 دقیقه پیش
 • ·
 • می پسندم
مینا صادقی آنلاین هست.
likeee
 • 34 دقیقه پیش
 • ·
 • می پسندم
ava آنلاین هست.
خواسته یا ناخواسته میگیم : « مُواظبِ خُودت باش ! »

مُواظبِ خُودت باش یَعنے فِکرم پیشِ توئه !
مُواظبِ خُودت باش ی...
محمد
 • 1 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
ava آنلاین هست.
مسعود(داداشی سایت)
آوایی گل!بزن خستگیت در ره!
مسعود(داداشی سایت)
تعارف اومد نیومد داشت؟!
 • 4 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
ava آنلاین هست.
اوره تا شما باشی دیگه تعارف کنی
 • 4 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
نمایش بیشتر