{{title}}

{{message}}

عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
m22
()

ava

متولد خرداد 13, 1358
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
ava آنلاین هست.
ava آنلاین هست.
یه جوری
درباره آدمها قضاوت
کنید...
که اگه یه روزی
خلافش بهتون ثابت شد
شرمنده
خودتون
نشید !!!
reza...
 • 44 دقیقه پیش
 • ·
 • می پسندم
ava آنلاین هست.
ممنونم آقا رضا
 • 1 دقیقه پیش
 • ·
 • می پسندم
ava آنلاین هست.
مسعود(داداشی )
 • 20 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
ava آنلاین هست.
ممنونم از توجهتون آقا مسعود
 • 19 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
ava آنلاین هست.
هیچ کس از آخرین خـداحافظی با خبر نیست!
یک روز، یک ساعت ، یک دقیقه ...
"هرگز بر نمیگردد!!
با هم مهـربان باشیم.
مسعود(داداشی )
قربونت!آوایی جان!خیلی هم مخلص!
 • 18 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
ava آنلاین هست.
زنده باشین بزرگوار خیلی هم آقا
 • 17 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
ava آنلاین هست.
گاهی برای رشدکردن
بایدسختی کشید
گاهی برای فهمیدن
بایدشکست خورد

وگاهی برای به دست آوردن
بایدازدست داد
خواستن ...
مسعود(داداشی )
 • 20 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
ava آنلاین هست.
ممنون از همراهیتون آقا مسعود
 • 19 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
ava آنلاین هست.
فاصله ها اهمیتی ندارند
اگر تو کیلومتر ها دورتر از من
به صدای ضبط شده ام گوش کنی
و من اینجا کیلومتر ها دور تر از ...
مسعود(داداشی )
 • 20 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
ava آنلاین هست.
ممنونم آقا مسعود
 • 19 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
نمایش بیشتر