عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
c5bde028d49fc5063f510103d31ce9d3_500

امیر

متولد اسفند 25, 1365
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
امیر
امیر
امیر
شب خوش خوببخوابی
 • دی 14, 1395
 • ·
 • می پسندم
❁ayda❁
شب خووووووش بابای
 • دی 14, 1395
 • ·
 • می پسندم
فرشید عضدی
شب خوش....
 • دی 15, 1395
 • ·
 • می پسندم
امیر
امیر
رهادخترسبلان
سلااام
 • دی 14, 1395
 • ·
 • می پسندم
امیر
سلام
 • دی 14, 1395
 • ·
 • می پسندم
امیر
استخوان هایم را به دانشمندان بسپارید …
شاید بفهمند نه یخبندانی بود نه بیماری مهلکی !
من از دوری تو منقرض شد...
نمایش بیشتر