{{title}}

{{message}}

عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
can-yaman
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
مسعود(داداشی )
لبخندخانم مارو ازین لبخند شیرینت بیشتر مهمون کن!
:)
چاکریم
 • 30 دقیقه پیش
 • ·
 • می پسندم
:)
گور پدر دنیا مشغول خودم هستم...
ava
باریکلا
 • 14 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
:)
 • 29 دقیقه پیش
 • ·
 • می پسندم
:)
گاهی نباش خودت را بردار و کمی دورتر از قافله بایست وجودت را از همه ی آدم های اطراف دریغ کن ...
ava
موافقم شدیییییییییییییییییییید
 • 14 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
:)
 • 29 دقیقه پیش
 • ·
 • می پسندم
:)
تنها کسانی که اهل ریسک کردن هستند و جرات رفتن تا فاصله های دور را دارند می توانند بفهمند که یک شخص تا کجا می توا...
ava
احسنت
 • 14 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
:)
 • 28 دقیقه پیش
 • ·
 • می پسندم
:)
به جای عبور از جاده ای که همه از آن عبور می کنند، به جایی برو که جاده ای ندارد و برای بقیه رد پای خود را بر جای بگ...
ava
فوق العاده بود
 • 14 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
:)
 • 28 دقیقه پیش
 • ·
 • می پسندم
:)
از تنهایی نترسید،تنهایی همیشه هم بد نیست گاهی وقتها باعث سبک بالی و پرواز
مسعود(داداشی )
 • دیروز, 7:38 ب.ظ
 • ·
 • می پسندم
:)
 • 27 دقیقه پیش
 • ·
 • می پسندم
ava
به شدت موافقم
 • 15 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
:)
 • 27 دقیقه پیش
 • ·
 • می پسندم
نمایش بیشتر