عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

Hamid

متولد آذر 8, 1367
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
Hamid
شعور چیزه خوبیه... ولی مهمتر از همه عکس العملت در برابر بیشعوریه...
Hamid
مگر تو روی بپوشی و فتنه بازنشانی که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم
Hamid
زندگی فرصت یک تجربه است تا بدانیم که ما نه حقیقت که فقط خاطره ایم
Hamid
انسانها شبیه هم عمر نمیکنند
یکی زندگی میکند یکی تحمّل
انسانها شبیه هم تحمّل نمیکنند
یکی تاب می آورد
یکی می شِـــ...
  , و  این را می پسندند
Oo Taraneh oO
لایک
 • دی 7, 1398
 • ·
 • می پسندم
Oo Taraneh oO
لایک
 • دی 7, 1398
 • ·
 • می پسندم
Hamid
ممنون
 • دی 8, 1398
 • ·
 • می پسندم
Hamid
تو زندگی اگه رسیدی به یک در بزرگ که یه قفل بزرگتر هم بهش بود نترس و ناامید نشو چون اگه قرار بود اون در هیچ وقت با...
  , , و  این را می پسندند
Oo Taraneh oO
لایکک
 • دی 7, 1398
 • ·
 • می پسندم
Hamid
زنــدگی
نوشـــتنی زیـــاد داره
امــا
گاهی هیچی پیدا نمیکنی که بنویسی
جــــــــز
ســـــــکوت
  , و  این را می پسندند
Oo Taraneh oO
لایککک
 • دی 7, 1398
 • ·
 • می پسندم
نمایش بیشتر