عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

Hamid

متولد آذر 8, 1367
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
Hamid
چه عاشقانه ای خواهد شد
وقتی نگاه در نگاه تو
نفس در نفس های تو
در آغوشی پر از عطرِ تنِ تو
آرام بگویم دوستت دارم ...
Hamid
Hamid
دلم می‌ خواست
بین شب‌ها و روزهات
بین دست‌ها و نفس‌هات
بین بوس‌ها و لب‌هات،
چنان سرگردان شوم که
نفهمم دنیا ک...
Hamid
شعور چیزه خوبیه... ولی مهمتر از همه عکس العملت در برابر بیشعوریه...
Hamid
مگر تو روی بپوشی و فتنه بازنشانی که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم
Hamid
زندگی فرصت یک تجربه است تا بدانیم که ما نه حقیقت که فقط خاطره ایم
نمایش بیشتر