{{title}}

{{message}}

عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
1378633289479557
علیرضا زمانی

علیرضا زمانی

ساکن Brazil, ایران · متولد تیر 10, 1341
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
292876
بهمن 21, 1397
علیرضا زمانی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
بهمن 21, 1397 8:16 ب.ظ
ندای مرگ . ندای عشق است. مرگ می تواند دلپذیر باشد اگر بــه شکلی مثبت پاسخ آن را دهیم .

اگر آن را بــه عنوان یکی از...
292873
بهمن 21, 1397
علیرضا زمانی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
بهمن 21, 1397 7:33 ب.ظ
چیزی بگو کــه ارزش آن بیش از خاموشی باشد.
291203
بهمن 4, 1397
علیرضا زمانی
بهمن 4, 1397 1:12 ب.ظ

گاهی باید دروغ را راست پنداشت
و گاهی راست را دروغ ؛
بی فریب خوردن زندگی سخت است !
292875
بهمن 21, 1397
علیرضا زمانی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
بهمن 21, 1397 8:08 ب.ظ
برای جلب علاقــه باید اظــهار علاقــه مندی کرد.
292850
بهمن 20, 1397
علیرضا زمانی
بهمن 20, 1397 10:39 ب.ظ
در مواجهه با مانعی که غلبه بر آن غیرممکن است . لجبازی احمقانه است.
290921
بهمن 2, 1397
علیرضا زمانی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
بهمن 2, 1397 5:14 ق.ظ
در تضادند غم من و پریشانی تو
سفره ی فقر من و سفره ی مهمانی تو

روزی آید که خدا حکم کند مابین
پینه ی دست من و پینه ی...
نمایش بیشتر